crec que se m'ha amagat la història recent d'Espanya, però
aunque Él me quitare la vida, en Él confiaré (Job 13, 15).