propi d'un llac
un cavall no domat
res que haguem escoltat pot repetir-se amb les mateixes paraules
llavors vaig pensar en el Funes, aquell personatge de Borges que després d'un cop es va despertar amb la facultat de la perfecta memòria
a canvi de perdre la facultat del temps